نام واحد : زهرا آقازاده سعید آباد

 • استان : مازندران
 • شهر : ساری
 • نشانی شرکت : ساری کمربندی...
 • تلفن شرکت : *******151جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساری
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : زهرا آقا زاده سعید آباد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان بستنی

 • سریال مجوز : 3027917
 • شماره مجوز : 701/24996
 • تاریخ مجوز : 01/08/1391
 • کد محصول : 15411146
 • شرح محصول : نان بستنی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%