نام واحد : یاسرشهدادنژاد

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2612512
 • شماره مجوز : 91/41316
 • تاریخ مجوز : 12/07/1391
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%