نام واحد : یاسرشهدادنژاد

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : جیرفت
 • نشانی شرکت : جیرفت شهرک...
 • تلفن شرکت : *********034جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره 2جیرفت
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : یاسر شهدادنژاد
 • تلفن مدیر : *******930جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی جیرفت2

نام محصول : سردخانه بالای صفر

 • سریال مجوز : 2612512
 • شماره مجوز : 91/41316
 • تاریخ مجوز : 12/07/1391
 • کد محصول : 15135011
 • شرح محصول : سردخانه بالای صفر
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%