نام واحد : تعاونی 123 نان فانتزی بابل

 • استان : مازندران
 • شهر : بابل
 • نشانی شرکت : بابل بلوار...
 • تلفن شرکت : *******111جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بابل
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صادق درخورد
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نان های حجیم که با مواد پرشده مانند زیتون مارمالاد میوه و...

 • سریال مجوز : 3027924
 • شماره مجوز : 701/25966
 • تاریخ مجوز : 07/08/1391
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%