نام واحد : تعاونی 123 نان فانتزی بابل

نام محصول : کلوچه ساده-خرمائی

 • سریال مجوز : 3027924
 • شماره مجوز : 701/25966
 • تاریخ مجوز : 07/08/1391
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%