نام واحد : آیت اله نصیری

 • استان : زنجان
 • شهر : طارم
 • نشانی شرکت : طارم آب بر...
 • تلفن شرکت : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : طارم آب بر شبکه بهداشت طارم نصیری
 • تلفن واحد : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایت اله نصیری
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسروسبزیجات

 • سریال مجوز : 2115097
 • شماره مجوز : 118/23466
 • تاریخ مجوز : 26/07/1391
 • کد محصول : 15131630
 • شرح محصول : کنسروسبزیجات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%