نام واحد : محمدجوادکنعانی یزدی وحمیده عدالتی شعرباف

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1906500
 • شماره مجوز : 27387
 • تاریخ مجوز : 17/06/1377
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 306 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%