نام واحد : محمداسماعیل ایوانی

نام محصول : پودرکتلت

 • سریال مجوز : 1906616
 • شماره مجوز : 30072
 • تاریخ مجوز : 28/08/1379
 • کد محصول : 15132211
 • شرح محصول : پودرکتلت
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%