نام واحد : صنایع غذایی شاهکار فخر توس

نام محصول : ساندویج سرد اماده

 • سریال مجوز : 1933581
 • شماره مجوز : 10552
 • تاریخ مجوز : 15/10/1388
 • کد محصول : 15131664
 • شرح محصول : ساندویج سرد اماده
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%