نام واحد : تعاونی صنایع غذایی ومیوه خشک کنی هانی گسترگلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : کردکوی
 • نشانی شرکت : گرگان- خ صداو...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کردکوی- ناحیه صنعتی امام خمینی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مسلم خوشی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی امام خمینی

نام محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بصورت { اسلایس وچیپس و...}

 • سریال مجوز : 3814072
 • شماره مجوز : 25825
 • تاریخ مجوز : 08/08/1391
 • کد محصول : 15131410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بصورت { اسلایس وچیپس و...}
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%