نام واحد : محمود یاور زاده

نام محصول : ابنبات میوه ای

 • سریال مجوز : 2221290
 • شماره مجوز : 36539
 • تاریخ مجوز : 09/08/1391
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%