نام واحد : هامون طعم کویر یزد

نام محصول : بسته بندی قندوشکر «خردکردن وبسته بندی قند»

 • سریال مجوز : 3427514
 • شماره مجوز : 46886
 • تاریخ مجوز : 23/08/1391
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 49%
  49%