نام واحد : حسام محروقی

نام محصول : انوع غذای هموژن همگن

 • سریال مجوز : 4100582
 • شماره مجوز : 65922
 • تاریخ مجوز : 24/08/1391
 • کد محصول : 100000235
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%