نام واحد : علیرضا صادق

نام محصول : محصولات به دست آمده از فرآوری میوه ها و سبزیجات به جز سیب زمینی

 • سریال مجوز : 4100594
 • شماره مجوز : 65985
 • تاریخ مجوز : 25/08/1391
 • کد محصول : 15131440
 • شرح محصول : پوره مخلوط از انواع میوه ها-سبزیجات وگوشت ها
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%