نام واحد : آردخوشه اراک

نام محصول : ارد گندم

 • سریال مجوز : 3101052
 • شماره مجوز : 18766
 • تاریخ مجوز : 15/08/1385
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%