نام واحد : پرینتاش- تمدید 66723

نام محصول : انواع نوشابه های گازدار غیرالکلی

 • سریال مجوز : 1790626
 • شماره مجوز : 30472
 • تاریخ مجوز : 05/04/1386
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 1,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%