نام واحد : شفیعیون - آرزو

نام محصول : اب میوه غیر مرکبات

 • سریال مجوز : 1341822
 • شماره مجوز : 45370
 • تاریخ مجوز : 12/06/1391
 • کد محصول : 15131720
 • شرح محصول : اب میوه غیر مرکبات
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%