نام واحد : صنایع شیرساوه

نام محصول : کشک پاستوریزه

 • سریال مجوز : 3102922
 • شماره مجوز : 8702
 • تاریخ مجوز : 10/04/1389
 • کد محصول : 15201291
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%