نام واحد : سروین مهر گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : بندرگز
 • نشانی شرکت : بندرگز ، شهرک...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حامد مهرزادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بندرگز

نام محصول : کنسرو سبزیجات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 20275/3/128
 • تاریخ مجوز : 05/05/1395
 • کد محصول : 1513412396
 • شرح محصول : کنسرو سبزیجات
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%