نام واحد : سروین مهر گلستان

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 20275/3/128
 • تاریخ مجوز : 05/05/1395
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 63%
  63%