نام واحد : گلبارشیمی

نام محصول : فسفات کلسیم

 • سریال مجوز : 3103117
 • شماره مجوز : 11445
 • تاریخ مجوز : 14/05/1376
 • کد محصول : 24111919
 • شرح محصول : فسفات کلسیم
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%