نام واحد : لابراتوارهای جوان دارو

نام محصول : مکملهای غذایی دام

 • سریال مجوز : 3103205
 • شماره مجوز : 9565
 • تاریخ مجوز : 04/05/1388
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%