نام واحد : صنایع غذایی بید زرد گچساران

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 200001000000
 • شماره مجوز : 305395/124
 • تاریخ مجوز : 05/02/1395
 • کد محصول : 7495412325
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%