نام واحد : صنایع لبنی اراک مکمل

نام محصول : بستنی یخیبرپایه شیر

 • سریال مجوز : 3105488
 • شماره مجوز : 28988
 • تاریخ مجوز : 24/12/1378
 • کد محصول : 15201275
 • شرح محصول : بستنی یخی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%