نام واحد : آرد پرورده

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : بلوار مدرس خ...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد رحیم سیفی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع آرد غنی شده

 • سریال مجوز : 200001000000
 • شماره مجوز : 80040
 • تاریخ مجوز : 10/12/1395
 • کد محصول : 1531412387
 • شرح محصول : انواع آرد غنی شده
 • ظرفیت : 72,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%