نام واحد : آرد پرورده

نام محصول : انواع آرد غنی شده

 • سریال مجوز : 200001000000
 • شماره مجوز : 80040
 • تاریخ مجوز : 10/12/1395
 • کد محصول : 1531412387
 • شرح محصول : انواع آرد غنی شده
 • ظرفیت : 72,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%