نام واحد : گلبارشیمی دانه

نام محصول : مکملهای غذایی دام

 • سریال مجوز : 3105592
 • شماره مجوز : 2993
 • تاریخ مجوز : 02/02/1391
 • کد محصول : 15331131
 • شرح محصول : مکملهای غذایی دام
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%