نام واحد : گلبارشیمی دانه

نام محصول : الومیناسیلیکا زئولیت

 • سریال مجوز : 3105592
 • شماره مجوز : 2993
 • تاریخ مجوز : 02/02/1391
 • کد محصول : 24112483
 • شرح محصول : الومیناسیلیکا زئولیت
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%