نام واحد : تولیدی آردداران

نام محصول : آرد سمولینا

 • سریال مجوز : 200002000000
 • شماره مجوز : 100/135871
 • تاریخ مجوز : 23/09/1392
 • کد محصول : 1531412302
 • شرح محصول : آرد سمولینا
 • ظرفیت : 75,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 84%
  84%