نام واحد : شرکت ماکارونی معطر

نام محصول : ماکارونی ساده (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)

 • سریال مجوز : 200002000000
 • شماره مجوز : 12301/1/131
 • تاریخ مجوز : 27/05/1395
 • کد محصول : 1544412320
 • شرح محصول : ماکارونی ساده (بدون تخم مرغ، به صورت نپخته)
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%