نام واحد : دارویی زردبند

نام محصول : بسته بندی انواع گیاهان دارویی

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 124/225952
 • تاریخ مجوز : 07/12/1391
 • کد محصول : 7495412379
 • شرح محصول : بسته بندی انواع گیاهان دارویی
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%