نام واحد : دارویی زردبند

 • استان : کهگیلویه و بویر احمد
 • شهر : بویراحمد
 • نشانی شرکت : روستای...
 • تلفن شرکت : ******741جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روستای نرگاه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : وحید گرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی انواع گیاهان دارویی

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 124/225952
 • تاریخ مجوز : 07/12/1391
 • کد محصول : 7495412379
 • شرح محصول : بسته بندی انواع گیاهان دارویی
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%