نام واحد : صنایع بسته بندی مروارید دلیجان

نام محصول : بسته بندی گوشت مرغ

 • سریال مجوز : 3106529
 • شماره مجوز : 17888
 • تاریخ مجوز : 11/10/1384
 • کد محصول : 15111222
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت ماکیان
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%