نام واحد : فرآورده های لبنی آرین شیر البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : آبیک
 • نشانی شرکت : شهرک کاسپین...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : خیراله کاظمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 127/36314
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 1520412709
 • شرح محصول : انواع کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%