نام واحد : فرآورده های لبنی آرین شیر البرز

نام محصول : انواع پنیر لاکتیکی

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 127/36314
 • تاریخ مجوز : 16/09/1392
 • کد محصول : 1520512576
 • شرح محصول : انواع پنیر لاکتیکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 53%
  53%