نام واحد : حمل فرآورده های معدنی

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز(خارج شعاع 100کیلومترمرکزشهرستان)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدحسین یعقوبی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : منیزیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200322000000
 • شماره مجوز : 58798/01/114
 • تاریخ مجوز : 26/12/1393
 • کد محصول : 1429412336
 • شرح محصول : منیزیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 720,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%