نام واحد : حمل فرآورده های معدنی

نام محصول : منیزیت دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200322000000
 • شماره مجوز : 58798/01/114
 • تاریخ مجوز : 26/12/1393
 • کد محصول : 1429412336
 • شرح محصول : منیزیت دانه بندی شده
 • ظرفیت : 720,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سایرمعادن طبقه بندی نشده درجای دیگر(1429)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%