نام واحد : صنایع تک شیر کرمان

نام محصول : انواع دوغ پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 59889
 • تاریخ مجوز : 19/12/1392
 • کد محصول : 1520412683
 • شرح محصول : انواع دوغ پاستوریزه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%