نام واحد : صنایع تک شیر کرمان

 • استان : کرمان
 • شهر : کرمان
 • نشانی شرکت : بلوارمعلم...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد اسدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمان2

نام محصول : کشک پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 59889
 • تاریخ مجوز : 19/12/1392
 • کد محصول : 1520412719
 • شرح محصول : کشک پاستوریزه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%