نام واحد : آرد فخر زنجان

نام محصول : انواع آرد غنی شده

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 118/29268
 • تاریخ مجوز : 02/12/1393
 • کد محصول : 1531412387
 • شرح محصول : انواع آرد غنی شده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%