نام واحد : طعم و عطر ماگنولیا

نام محصول : چاشنی های غذایی بصورت پودرفر

 • سریال مجوز : 3110118
 • شماره مجوز : 26678
 • تاریخ مجوز : 25/11/1388
 • کد محصول : 15492440
 • شرح محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%