نام واحد : کیمیا نمک بوشهر

نام محصول : نمک آبی صنعتی (استخراج)

 • سریال مجوز : 200322000000
 • شماره مجوز : 11915579
 • تاریخ مجوز : 06/03/1394
 • کد محصول : 1422512303
 • شرح محصول : نمک آبی صنعتی (استخراج)
 • ظرفیت : 500,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 4%
  4%