نام واحد : سعید نژادی

 • استان : کرمان
 • شهر : رفسنجان
 • نشانی شرکت : بلوارآیت الله...
 • تلفن شرکت : *******391جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 1 جاده یزد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید نژادی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده

 • سریال مجوز : 200003000000
 • شماره مجوز : 30656
 • تاریخ مجوز : 23/08/1394
 • کد محصول : 1549412503
 • شرح محصول : انواع دانه و میوه آجیلی فرآوری شده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%