نام واحد : صنایع غذایی پرورپودر

نام محصول : روغن خام آفتابگردان

 • سریال مجوز : 200004000000
 • شماره مجوز : 1548603/120
 • تاریخ مجوز : 28/01/1395
 • کد محصول : 1514412303
 • شرح محصول : روغن خام آفتابگردان
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%