نام واحد : صنایع غذایی گوهر دانه آفاق

نام محصول : روغن کشی وتصفیه

 • سریال مجوز : 3100625
 • شماره مجوز : 12306
 • تاریخ مجوز : 25/05/1389
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%