نام واحد : حسین اکبری

نام محصول : نان خشک

 • سریال مجوز : 200004000000
 • شماره مجوز : 30427
 • تاریخ مجوز : 27/07/1395
 • کد محصول : 1541512311
 • شرح محصول : نان خشک
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%