نام واحد : مهراب ماهور البرز

نام محصول : اب مقطر

 • سریال مجوز : 3111080
 • شماره مجوز : 4370
 • تاریخ مجوز : 16/03/1384
 • کد محصول : 24291723
 • شرح محصول : اب مقطر
 • ظرفیت : 12,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%