نام واحد : محصولات غذائی رزفام دلیجان

نام محصول : نبات و پولکی

 • سریال مجوز : 3111282
 • شماره مجوز : 16235
 • تاریخ مجوز : 12/10/1383
 • کد محصول : 15431310
 • شرح محصول : سایرشیرینیهای غیراردی
 • ظرفیت : 1,400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%