نام واحد : کشاورزی و تحقیقاتی بین الملل نوین

نام محصول : چای سیاه

 • سریال مجوز : 200005000000
 • شماره مجوز : 1560220/120
 • تاریخ مجوز : 09/03/1395
 • کد محصول : 1549612318
 • شرح محصول : چای سیاه
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%