نام واحد : فرآورده های لبنی بل روزانه

نام محصول : انواع شیراستریلیزه

 • سریال مجوز : 200005000000
 • شماره مجوز : 127/42810
 • تاریخ مجوز : 12/12/1394
 • کد محصول : 1520412543
 • شرح محصول : انواع شیراستریلیزه
 • ظرفیت : 48,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%