نام واحد : پارس دانه خمین

نام محصول : انواع خوراک دام

 • سریال مجوز : 3111827
 • شماره مجوز : 20074
 • تاریخ مجوز : 04/09/1388
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 140,000
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%