نام واحد : ساینا دوین شرق

نام محصول : انواع نبات

 • سریال مجوز : 200005000000
 • شماره مجوز : 1463397/120
 • تاریخ مجوز : 02/02/1394
 • کد محصول : 1543412423
 • شرح محصول : انواع نبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%