نام واحد : ساینا دوین شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : بلوار سجاد -...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 25 جاده قوچان شهرک صنعتی فردوسی قطعه سوم
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بهرام وفاکیش همایی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200005000000
 • شماره مجوز : 1526772/120
 • تاریخ مجوز : 13/10/1394
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%