نام واحد : تولیدی آرد گرمسار

نام محصول : آرد نول

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 34526/123
 • تاریخ مجوز : 10/08/1394
 • کد محصول : 1531512304
 • شرح محصول : آرد نول
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%