نام واحد : ترنم بلور ساوه

نام محصول : وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی

 • سریال مجوز : 3112848
 • شماره مجوز : 962
 • تاریخ مجوز : 25/01/1387
 • کد محصول : 15541141
 • شرح محصول : شیرین کردن وتصفیه وبسته بندی اب اشامیدنی
 • ظرفیت : 15,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%