نام واحد : خالق سلیمانی

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 118/30242
 • تاریخ مجوز : 22/09/1391
 • کد محصول : 1533412315
 • شرح محصول : خوراک آماده دام
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 7%
  7%