نام واحد : فرآورده های لبنی فجر شاهرود

نام محصول : انواع شیر خشک

 • سریال مجوز : 200006000000
 • شماره مجوز : 26327/123
 • تاریخ مجوز : 02/06/1395
 • کد محصول : 1520412725
 • شرح محصول : انواع شیر خشک
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 78%
  78%